Framtidens teknik för fastigheter och villor
KNX är världens första öppna godkända busstandard för
fastighetstyrning enligt den internationella standarden ISO/IEC 14543 och europeiska normen EN 50090.

Standarden tillför intelligenta och smarta funktioner i
elsystemet och är anpassad för både smarta fastigheter
och smarta villor.

Fakta om KNX

KNX-standarden:

Öppen
Fri
Produktcertifiering
Oberoende

Integrerat

Konkurrens

standard för fastighetsstyrning
från royalty för Konnex-medlemmar
för att garantera tillverkarkompatibilitet
från specifik hårdvaru-/mjukvaru-
plattform
mjukvaruverktyg för projektering,
driftsättning och felsökning (ETS)
när det finns fler än 300 tillverkare


Fördelar:

Energibesparing
Ekonomi

Smidighet

Säkerhet

Trygghet
Underhåll

som medför lägre energiavgifter
som blir förbättrad i anläggning
och drift
med enklare komplettering av
anläggningen
med utökad möjlighet till
säkerhetsfunktioner
med funktioner som tillför trygghet
som blir enklare att utföra


Användning:

Energibesparing
Mätning
Med mera

genom styrning av belysning, värme mm
av förbrukning
+ mängder av andra
användningsområden


Ladda ner KNX-fakta som pdf >>>

2020-08-12