KNX - en världsstandard enligt ISO 145 43
KNX är den första godkända busstandarden för fastighetstyrning enligt EN 500 90 och ISO/IEC 145 43..

Med andra ord; kärnan i KNX standarden – ursprungligen en industristandard, som vidare blev en europeisk standard EN 500 90– har tagit sig till topppunkten i internationell standardisering, en ISO/IEC standard = ISO/IEC 145 43.

Det är nu bekräftat att de mediaoberoende kommunikationslagern i KNX har vunnit röstning för att uppfylla ISO/IEC standard 145 43.

Kort om KNX standarden:

  • Är fri från extra royalty avgifter för Konnex medlemmar som integrerar den i KNX-certifierade produkter;
  • Är Oberoende från specifik hårdvaru/mjukvaru plattform;
  • Har applikationsprofiler som en integrerad del av dess standard;
  • Har formell produktcertifiering för att garantera tillverkar- kompabilitet;
  • Har integrerat mjukvaruverktyg för projektering, driftsättning och felsökning (ETS)
2020-08-12