KNX Busskopplare
KNX-systemen innehåller ingen central dator som sköter informationsutbytet respektive styrningen utan varje enskild enhet är intelligent. Enheterna som innehåller elektronik med mikroprocessorer och minnen kallas för busskopplare. Busskopplaren kontrollerar kommunikationen med bussen och användaren via ett användargränssnitt (ex. tryckknapp). Sensorer och aktorer ansluts sedan till busskopplaren, exempelvis tryckknappar, rörlsesensorer, displayer etc.

Busskopplaren är uppbyggd av tvåstycken block, det ena är en kommunikationskontroller som innehåller processorn, RAM/ROM-minne respektive EEPROM-minne. Detta block innehåller en elektronik som omvandlar datasignalen till och från användaren via användargränssnittet. Det andra blocket innehåller komponenter för överföring av signalerna till och från bussen.

EEPROM-minnet programmeras med hjälp av en dator och programmet ETS. Man anger information om enheternas placering och vilka som de ska samarbeta med i systemet. Fördelen med att använda sig av ett EEPROM är att den inte tappar informationen vid strömavbrott och fungerar precis som vanligt då strömmen kommer tillbaka.

I RAM-minnet lagrar enheterna information som rör status, ljusnivå osv. Dessa minnen klarar inte av att behålla sin information då strömmen bryts. Vid strömavbrott kan information från RAM-minne sparas till EEPROM, t.ex. sista ljusnivå.

ROM-minnet innehåller information som tillverkaren har sparat i minnet för korrekt drift av busskopplare. Detta kan inte raderas.

 

Tillbaka

Denna sida är en del av resultatet från ett examensarbete utfört 2003 av Fredrik Elmér och Henrik Lindqvist från Ingenjörshögskolan i Jönköping.