Välkommen!

Smarta Fastigheter.se ger dig information om Smarta system för större fastigheter.

Innebörd Smarta Fastigheter

Smarta fastigheter kan innebära flera olika saker. I slutänden handlar det om att få ett flexibelt system som kapar kostnader samt förbrukning. Detta gör man hjälp av ett styrsystem där man kan integrera flera funktioner och system. Med detta kan man få olika produkter att kommunicera med varandra och styras utifrån vissa förusättningar.

Funktioner

 
Larm
Integrera larm för ett enkelt och överblickbart system.
    Mätvärden
Få en bra överbklick på mätvärden och temperaturer
.
 
 
Nivåmätning
Ta kontroll över vätskenivåer, integrera automatisk påfyllning.
    Passivhus
Få en bra samverkan mellan sol och ventilation.
 
 
Växthus
Automatisera bevattning, luftfuktighet och värme.
    Ventilation
Skapa en säker och kostnadseffektiv styrning.
 
 
Vinkällare
Styr temperatur och luftfuktighet även om du inte är hemma.
       

 

Fördelar:

Uppbyggnad

En vanlig installation medför ofta omfattande kopplingar ute i fastigheten. Med ett smart system drar man en signalledning (bussledning) mellan enheterna och de flesta kopplingar sker senare i programmeringen. En del produkter behöver även 230V-matning som då också får dras.

Installation

Vid en vanlig installation måste alla funktioner tänkas igenom i förväg medan man med ett smart system kan välja vilka enheter man vill ha och bestämma deras slutliga funktion när allt annat är klart. Därför blir det också lätt att komplettera med ytterligare funktioner senare. En noggrann planering är förstås även viktig.

 

Nyheter och information

MiniAlarm, ett smidigt program för larm integrerat i KNX  
 

 

MiniController för styrning och kontroll
 

 

Vidare

Du kan gå vidare genom att läsa vidare på länkade sidor eller ta kontakt med oss.

Tekniska Byrån    
Tel. 08-230880, 0383-464900 info@tekniskabyran.se  
www.tekniskabyran.se Mer kontaktinformation
2020-08-12