KNX Adressering
När KNX-nät projekteras får varje deltagare en unik fysisk adress. Det är den adressen som sedan anropas när någon viss funktion (ex. programering) ska utföras. Adressen treställig och delas upp med punkt mellan grupperna. Adressen 1.5.37 för en deltagare talar om att den finns i område 1, linje 5 och är deltagare nummer 37 på linjen.

För att kunna styra en aktor med en sensor, t.ex. en tryckknapp, måste även en gruppadress skapas. En gruppadress är en adress som definierar vilka sensorer och aktorer som ska samarbeta. En sensor kan t.ex. styra flera lampor samtidigt, dessa lampor läggs då in med samma gruppadress.

Gruppadressen också treställig, men delas av med snedstreck istället. Gruppadressen delas upp i huvudgrupp, mellangrupp och undergrupp. Erfarenheterna har visat att det smidigaste sätte är att knyta huvudgruppen till viss del av byggnad, mellangruppen till funktion och undergruppen till viss apparat eller funktion, T.ex. så här
- Huvudgrupp: kontor våning 1
- Mellangrupp: belysning
- Undergrupp: belysning arbetsrum 1

 

 

Vidare till
nästa kapitel

Denna sida är en del av resultatet från ett examensarbete utfört 2003 av Fredrik Elmér och Henrik Lindqvist från Ingenjörshögskolan i Jönköping.