KNX Telegram
I ett KNX-system utbyts information mellan enheterna med så kallade telegram. Telegrammen best䰠av data i form av information om till- eller från signal (I enklaste fallet).

Hastigheten är maximalt 9,6 kbit/s i ett EIB-system. EIB använder sig inte av någon så kallad overhead i telegrammen, detta medför att telegramstorleken anpassas efter vilken typ av telegram som skickas. Storleken på telegrammen är dock begränsad till maximalt 23 byte, detta leder till en hög kapacitet i systemet.

När en händelse sker i EIB-systemet skickas ett telegram. Alla deltagare på linjen hör detta telegram men enbart den/de enheter som har samma gruppadress kommer att reagera på telegrammet. Telegrammet innehåller gruppadress och information om vilken funktion som ska utföras i systemet. En eller flera aktorer avlyssnar telegrammet och gör därefter en identifiering om vilken kanal/objekt meddelandet tillhör och utför därefter funktionen som meddelandet innehåller.

 

Vidare till
nästa kapitel

Denna sida är en del av resultatet från ett examensarbete utfört 2003 av Fredrik Elmér och Henrik Lindqvist från Ingenjörshögskolan i Jönköping.