KNX Inledning
KNX är en standard för fastighetstyrning. Ett KNX-system består av minst en 24-volts DC-strömförsörjning för bussspänning och enheter som kallas deltagare.

Det finns huvudsakligen två typer av deltagare; aktorer och sensorer. Aktorer är t.ex. intelligenta reläer och analoga utgångar för styrning av exempelvis en lampa. Sensorer är tryckknappar och givare av olika slag.

 

Vidare till
nästa kapitel

Denna sida är en del av resultatet från ett examensarbete utfört 2003 av Fredrik Elmér och Henrik Lindqvist från Ingenjörshögskolan i Jönköping.