KNX Nätuppbyggnad
Installationsbussen är uppdelad i en hierarkisk struktur där en linje är minsta enhet. På varje linje kopplas en strömförsörjare och upp till 64 stycken deltagare. När en linje blivit full påbörjas nästa linje. När15 linjer är fulla bildar de ett område. Linjerna man byggt upp kopplar man samman en linjekopplare.

Linjekopplaren släpper igenom de informationspaket som skickas från deltagarna mellan de olika linjerna. Endast till den linje vars deltagare paketet är adresserat till släpps igenom av linjekopplaren, vilket medför att onödig trafik på andra linjerna minimeras.

På samma sätt kan upp till 15 områden kopplas samman med en områdeskopplare. Ett system som utnyttjar maximalt antal enheter kan därmed ha 14400 deltagare, 64 deltagare x 15 linjer x 15 områden

 

 

Vidare till
nästa kapitel

Denna sida är en del av resultatet från ett examensarbete utfört 2003 av Fredrik Elmér och Henrik Lindqvist från Ingenjörshögskolan i Jönköping.