.

 

Om företaget

Företaget är målinriktat och nätverkande med stor kontaktyta.
Tekniska Byrån arbetar med rådgivande konsultverksamhet inom elteknik med ett brett utbud av tjänster. Vi lägger tyngdpunkt på modern installationsteknik för fastighetsbundna el- och teletekniska installationer, exempelvis s.k. intelligenta fastigheter etcetera.
Grunden för vår verksamhet är vårt tjänstekoncept som utvecklas ständigt. >>>
Varsågod ! Hämta gärna vår företagspresentation i PDF-format.

Vi ser vår verksamhet som mycket långsiktig och de kontakter vi etablerar skall fungera under en mycket lång tid.

Vi vill bygga vårt samarbete med ömsesidigt glädje och tillit.

Vi försöker också skapa flexibla lösningar för våra kunders krav och önskemål på ett nytänkande och medskapande sätt.
Tekniska Byrån har som målsättning att etablera kontakter på marknaden för elteknik i Sverige och Europa.
När vi handlägger ett uppdrag innebär det i sin tur att våra kunder får mer tid att sköta sin lokala verksamhet samt att arbeta med försäljning och kundservice.
smartafastigheter.se/tekniskabyran/foretaget/om_foretaget.asp
2020-08-12 15:15:20

© Tekniska Byrån