Byggherre/Slutanvändare
Information anpassad för byggare / slutkund.

Funktioner
Det finns en hel del funktioner i KNX-systemet, läs mer här >>>


Skillnader mellan KNX-installation och "vanlig" installation
Vilka skillnader och fördelar som finns med ett KNX-system i jämförelse med en "vanlig" elinstallation går att läsa om här >>>


KNX-standard
KNX (EIB) används för fastighetsautomation i de flesta typer av fastigheter. KNX är numera godkänd busstandard, enligt EN 50090, för fastighetsstyrning. Läs mer >>>

Läs mer om fördelarna med KNX i informationsbladet >>>


Checklista
Använd gärna denna checklista för att summera dina önskemål och idéer. Listan skapar sedan ett bra underlag för offert och fortsatt arbete. >>>

2020-08-12