Intelligenta hus
Intelligenta system

EIB/KNX
EIB/KNX har en processor i varje enhet och är inte begränsad direkt av avstånd (max. 1000m med tvinnad kabel) eller om förbindelsen bryts mellan enheter som inte är direkt beroende av varandra.

Varje processor/deltagare fattar egna beslut. Eftersom varje deltagare har en egen processor blir det lite dyrare, men då är man fri att installera de olika enheterna och bygga strukturerade nät som blir mindre avbrottskänsliga.

Möjlighet finns att skapa visualisering och parameterändring i en vanlig PC.

Mellan varje deltagare förläggs en busskabel som bär informationen. I denna går svagströmssignaler, vilket gör att en eventuell elsanering blir mycket lättare. Till förbrukare (Aktorer) förläggs en kraftmatning, oftast 230 VAC.

KNX är världens första standard för automation i fastigheter.

Vid förändringar i funktionen programmerar man deltagarna för nya funktioner.

Det finns ytterligare information om KNX på följande sidor. >>>

Elko LS (IHC)
Elko LS utgår från en styrenhet som placeras centralt invid central. All intelligens är i styrenheten.

Detta är ett bra alternativ när du vill ha relativt många deltagare och lite mindre funktioner och när deltagarna är samlade på ett ställe. Till sensorer och mellan moduler förläggs kabel för svagström. I denna går svagströmssignaler, vilket gör att en eventuell elsanering blir mycket lättare. Till förbrukare (Aktorer) förläggs en kraftmatning, oftast 230 VAC.

Vid förändringar i funktionen programmerar man styrenheten för nya funktioner.

Vi har sammanställt information om Elko LS (IHC)på separata sidor. Läs gärna mer där. >>>

Smart House
Smart House marknadsförs av Carlo Gavazzi och bygger på en centralenhet som placeras centralt invid central. All intelligens är i styrenheten.

Till apparater in anläggningen använder man en 2-tråds busskabel. I denna går svagströmssignaler, vilket gör att en eventuell elsanering blir mycket lättare. Till förbrukare (Aktorer) förläggs en kraftmatning, oftast 230 VAC.

Vid förändringar i funktionen programmerar man styrenheten för nya funktioner.

IT, informationsteknologi och multimedia.

Det finns idag system för IT d.v.s. informations-teknologi i form av interaktiva lösningar via bredband m.m.. Där skickas stora mängder data eller tas emot, såsom IP-TV, IP-tele, IP-internetåtkomst och andra internetlösningar.

Multimediasystem är system som fördelar media runt om i fastigheten t.ex. ljud, bild och TV m.m

.

 

KNX (EIB)

ELKO LS (IHC)

Smart House

IT,Multimedia

 

Idag finns möjligheterna att skapa det intelligenta huset och samtidigt få inbrottslarm och säkerhet.

Detta går att installera vid både nybyggnad och i efterhand i befintliga anläggningar.

Se även gärna
www.smartbuildingcenter.net

www.smartavillor.se
www.smartafastigheter.se

 

 

Läs mer om;

Intelligenta hus

Tekniken

Kontor, bostäder, produktionlokaler, och offentliga byggnader

Inbrottslarm
Exempel

Funktioner

Intelligenta system

2021-03-31

© Tekniska Byrån