INFORMATION
Det är viktigt att skapa informationsvägar och samlingspunkter för att göra information lättillgänglig för den som behöver. Här finner du information om KNX i olika former.

Anpassad information
Om du vill ha information anpassad efter just dig, välj här:

Byggherre/
Slutanvändare


KNX-standard
KNX (EIB) används för fastighetsautomation i de flesta typer av fastigheter. KNX är numera godkänd busstandard, enligt EN 50090, för fastighetsstyrning. Läs mer >>>

Läs mer om fördelarna med KNX i informationsbladet >>>


Värmestyrning
Minska dina energikostnader med upp till 10 % eller mer genom att byta befintliga termostater till ett nytt smart styrsystem. >>>


Checklista
Använd gärna denna checklista för att summera dina önskemål och idéer. Listan skapar sedan ett bra underlag för offert och fortsatt arbete. >>>


Relaterade länkar
Organisationen KNX: KNX.org

KNX är intresseorganisation för KNX/EIB.

 

2020-08-12